HIDROIZOLACIJA - ZAŠTITA OD VODE - ZAŠTITA VODA

Hidroizolacija je skup radnih postupaka koji treba da zaštite građevinske objekte od štetnih dejstava vode i vlage. Pored obezbeđivanja upotrebljivosti i dugotrajnosti građevinskih objekata hidroizolacija treba da obezbedi i zdrave uslove za ljude u objektima. Hidroizolacija, takođe, ima značajnu ulogu u zaštiti voda od štetnih uticaja industrije, saobraćajnica, deponija i sl...

Bez vode nema života- vlažne prostorije ugrožavaju zdravlje

Vlaga je štetna kako za ljude tako i za objekte. Sanacija vlage spada u hitne i neodložne radove, čim se primeti pojava vlage neophodno je hitno intervenisati. Da bi se vlaga uspešno sanirala neophodno je utvrditi uzroke nastanka tj. utvrditi oblik vlage.

Beton je trajan ali nije večan - u toku eksploatacije pojavljuju se oštećenja.

Do pre 30-ak godina mišljenje stručne javnosti bilo je da su beton i betonske konstrukcije "veečni". Pojave oštećenja na betonu i betonskim konstrukcijama ukazivali su na to da beton i betonske konstrukcije nisu "večni", tačnije da su vrlo skloni propadanju. Oštećenja betonskih konstrukcija u više od 80% slučajeva su posledice korozije armature.